Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Μέτρο 123 Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων