Β’ Δράση ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Μεταποίηση – Τουρισμός – Υπηρεσίες – Εμπόριο