Κατάταξη Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων

Η προετοιμασία της κατάταξης ενός ξενοδοχειακού καταλύματος απαιτεί σοβαρή τεκμηρίωση, καθώς όλα τα στοιχεία της τεκμηρίωσης και σχετικά έγγραφα αναρτώνται σε ηλεκτρονικό αρχείο του ΞΕΕ και δεσμεύουν τόσο το ξενοδοχείο όσο και τον φορέα πιστοποίησης.

Πριν την οριστική υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για κατάταξη τουριστικού καταλύματος σε αστέρια και κλειδιά, κάθε τουριστική επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία της προαξιολόγησής της.

Στελέχη της εταιρίας μας διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και μπορούν να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τον φάκελό σας σε βαθμό αρτιότητας τέτοιο, ώστε να είσαστε σε θέση να καλέσετε για πιστοποίηση όποιον φορέα επιθυμείτε.

Τα βασικά σημεία της διαδικασίας προαξιολόγησης, που παράλληλα αποτελούν και τα βασικότερα πλεονεκτήματά της είναι τα εξής:

  • Συλλογή όλων των απαιτούμενων αντικειμενικών κριτηρίων τεκμηρίωσης της κατάταξης (σχέδια, κατόψεις κλπ)
  • Προκαταρκτικός έλεγχος εκπλήρωσης αντικειμενικών κριτηρίων και διενέργεια προκαταρκτικής επιθεώρησης
  • Έλεγχος αριθμού μορίων που συγκεντρώνονται και ενημέρωση του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος, πριν την οριστική υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
  • Υποβολή προτάσεων αύξησης κατηγορίας κατάταξης
  • Σύνταξη τελικού φακέλου τεκμηρίωσης κατάταξης για την τελική φάση της αξιολόγησης