Νάκος Ηλίας Α.Ε.

  • Ομάδες Έργων: Εμπόριο
  • Έργο: Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης εσωτερικών διαδικασιών & αύξησης πωλήσεων της επιχείρησης με χρήση συστημάτων και εφαρμογών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
  • Πηγή χρηματοδότησης: Digi Retail Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
  • Πελάτης: Νάκος Ηλίας Α.Ε.
  • Θέση Έργου: Αλμυρός Μαγνησίας
  • Ιστοσελίδα: http://www.nakosonline.gr/