Ναυπηγείο Λέκκας

  • Ομάδες Έργων: Μεταποίηση
  • Έργο: Εκσυγχρονισμός μονάδας κατασκευής, επισκευής, ανέλκυσης, καθέλκυσης & φύλαξης σκαφών
  • Πηγή χρηματοδότησης: Ά Δράση ΕΣΠΑ ΥΠΟΙΟ
  • Πελάτης: Κ.Ι. Λέκκας Ε.Ε.
  • Θέση Έργου: Κοιλάδα Αργολίδας
  • Ιστοσελίδα: http://www.skari.gr