Κωστόπουλος Bakery

  • Ομάδες Έργων: Μεταποίηση
  • Έργο: Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής άρτου
  • Πηγή χρηματοδότησης: Πράσινη Επιχείρηση
  • Πελάτης: Κωστόπουλος Δημήτριος
  • Θέση Έργου: Πλάτανος Μαγνησίας