Διάμεσο

  • Ομάδες Έργων: Εμπόριο
  • Έργο: Εκσυγχρονισμός μονάδας χονδρικού εμπορίου κατεψυγμένων προϊόντων
  • Πηγή χρηματοδότησης: Ά Δράση ΕΣΠΑ ΥΠΟΙΟ
  • Πελάτης: Πρίφτης Ιωάννης - Μπόγρη Ευγενία Ο.Ε.
  • Θέση Έργου: Γλυκά Νερά Ατικής