Ενεργά

Ενεργά

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Την 19.12.2018 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»» συνολικής δημοσίας δαπάνης 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό...

Ενεργά

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Την 19.12.2018 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» συνολικής δημοσίας δαπάνης 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Δράση αφορά στην δυνατότητα ενίσχυσης...

Ενεργά

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα...

Ενεργά

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες...

Ενεργά

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – Γενική Επιχειρηματικότητα

Δημοσίευση της έναρξης της 3ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» έγινε την 27/12/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ αριθμός 5838).

Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing,...