Ενεργά

Ενεργά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Covid-19 επιχειρήσεων Αττικής

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Η...

Ενεργά

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Την 19.12.2018 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» συνολικής δημοσίας δαπάνης 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Δράση αφορά στην δυνατότητα ενίσχυσης...

Ενεργά

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 –Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Ανακοίνωση της 2ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Οι φορείς επένδυσης δύναται να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (...

Ενεργά

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – Γενική Επιχειρηματικότητα

Δημοσίευση της έναρξης της 4ης Προκήρυξης καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» έγινε την 20/05/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ αριθμός 1936).

Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing,...