Σε πλήρη εξέλιξη οι 2 προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Στα καθεστώτα ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Γενική Επιχειρηματικότητα του Νόμου 4399/16 μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια έως 31.07.2020.
Η Ventus Consulting προσφέρει εξειδικευμένη ενημέρωση, πληροφόρηση και καθοδήγηση των επενδυτών και την εξασφάλιση της έγκρισης των επενδυτικών τους σχεδίων.