Νέες εντάξεις στη Δράση Επιχειρούμε Έξω

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με την ένταξη επιπλέον εκατόν εβδομήντα δύο (172) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων.

Δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση.