Επιδότηση 411,5 εκατ. ευρώ σε 2.527 νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».  Η μεγάλη συμμετοχή και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες δημιούργησε την ανάγκη να υποστηριχτούν όσον το δυνατόν περισσότερα επενδυτικά σχέδια και οδήγησε στην αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας  χρηματοδότησης.

Στον αρχικό διαθέσιμο προϋπολογισμό, στον οποίο προβλέπονταν διαθέσιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑΝΕΚ ύψους 120 εκατ. ευρώ προστέθηκαν, σύμφωνα με την τροποποίηση της Πρόσκλησης, 100 εκατομμύρια ευρώ από διαθέσιμους πόρους των 11 Περιφερειών της χώρας και παράλληλα διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ από 120 σε 240 εκατ. ευρώ.

Αθροιστικά, η συνολική δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση 20%  ανήλθε στα 411.552.544 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527 επενδυτικών σχεδίων συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού 802.181.500 ευρώ, εκ των οποίων 1.786 εντάσσονται στο ΕΠΑΝΕΚ και 741 εντάσσονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.