Δυνατότητα προκαταβολής 25% για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/16

Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έκανε γνωστό στους επενδυτές (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.4582 – ΦΕΚ 208 Α’) των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16, την δυνατότητα να λάβουν  προκαταβολικά το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της συμβατικής επένδυσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν υλοποιήσει το 25% του έργου που έχει εγκριθεί και να υποβάλουν μέσω της ενέργειας «Αίτημα πληρωμής» του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) το σχετικό αίτημά τους.

Δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση.