Επιδότηση έως 65% σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

Ποσό ενίσχυσης επιδότησης έως 65% μέσω της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς άρτου και ζαχαροπλαστικής. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00.
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις:
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
• Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα της Δράσης
• Για το 2019 διαθέτουν τουλάχιστον 2 ΕΜ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Άμεση ενημέρωση από τους συμβούλους μας στα τηλέφωνα 2102110205 και 6942622739
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κοντομέρκος Θεόδωρος