Νέα

Νέα

Δυνατότητα προκαταβολής 25% για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/16

Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έκανε γνωστό στους επενδυτές (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.4582 – ΦΕΚ 208 Α’) των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16, την δυνατότητα να λάβουν  προκαταβολικά το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της συμβατικής επένδυσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να...

Νέα

Επιδότηση 411,5 εκατ. ευρώ σε 2.527 νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».  Η μεγάλη συμμετοχή και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες δημιούργησε την ανάγκη να υποστηριχτούν όσον το δυνατόν περισσότερα επενδυτικά σχέδια και οδήγησε στην αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας  χρηματοδότησης.

Στον αρχικό διαθέσιμο προϋπολογισμό,...

Νέα

Νέες εντάξεις στη Δράση Επιχειρούμε Έξω

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» με την ένταξη επιπλέον εκατόν εβδομήντα δύο (172) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων.

Δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση.