Νέα

Νέα

Επιδότηση έως 65% σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

Ποσό ενίσχυσης επιδότησης έως 65% μέσω της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς άρτου και ζαχαροπλαστικής. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00.
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις:
•...

Νέα

Παράταση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσίευση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00.
Η Δράση ενισχύει υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, έχει συνολικό προϋπολογισμό400.000.000,00€ και τα ποσοστά επιδότησης ανέρχονται από...

Νέα

Σε πλήρη εξέλιξη οι 2 προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Στα καθεστώτα ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Γενική Επιχειρηματικότητα του Νόμου 4399/16 μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια έως 31.07.2020.
Η Ventus Consulting προσφέρει εξειδικευμένη ενημέρωση, πληροφόρηση και καθοδήγηση των επενδυτών και την εξασφάλιση της έγκρισης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Νέα

Διευκρινίσεις σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών σε έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα, όσο αυτό της αναστολής, ήτοι 132 ημέρες από την ημερομηνία λήξης. Οι εν λόγω ημέρες προστίθενται στο...