Σχετικά

Η εταιρεία VENTUS CONSULTING GROUP ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και Φορείς του Δημόσιου. Κύρια εφόδια της αποτελούν η εμπειρία και τεχνογνωσία των εταίρων και των στελεχών της, η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση και η απόλυτη προσήλωση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών της.

Η VENTUS CONSULTING GROUP έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, βοηθώντας επιχειρήσεις να επεκτείνουν, εκσυγχρονίσουν και αναδιαρθρώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω των επενδύσεων που έχουν υλοποιήσει, καθιστώντας τες ανταγωνιστικές στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υπαγωγή και υλοποίηση επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε προγράμματα ΕΣΠΑ, έχοντας διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό προτάσεων στους τομείς της μεταποίησης, logistics, τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνίας, εμπορίου, κ.λπ. συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελληνική επικράτεια.

Μια από τις σημαντικότερες και κρίσιμες παραμέτρους στη λειτουργία της επιχείρησης, την οποία και διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, συνιστά η αποτελεσματική και εξατομικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει. (Project Management)

Στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες.

Το δίκτυο των γραφείων της βρίσκεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κέρκυρα και κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει του πελατολογίου και των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.