Τα έργα μας

Η εταιρεία

Η εταιρεία VENTUS CONSULTING ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και Φορείς του Δημόσιου. Κύρια εφόδια της αποτελούν η εμπειρία και τεχνογνωσία των εταίρων και των στελεχών της, η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση και η απόλυτη προσήλωση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών της.

Η VENTUS...

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων Δημοσίου Τομέα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης – παρακολούθησης (Σύμβουλος Διαχείρισης), όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης...

Κατάταξη Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων

Η προετοιμασία της κατάταξης ενός ξενοδοχειακού καταλύματος απαιτεί σοβαρή τεκμηρίωση, καθώς όλα τα στοιχεία της τεκμηρίωσης και σχετικά έγγραφα αναρτώνται...

Συμβουλευτικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης, με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας τροποποίησης των όρων των συμβάσεων του δανεισμού επιχειρήσεων και την τεκμηρίωση...

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός Νόμος

Διερεύνηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου, Προαξιολόγηση και προβαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για τη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας κατάταξης, Ορθή επιλογή συμβατικών και...

Προγράμματα

Περισσότερα