Τα έργα μας

Η εταιρεία

Η εταιρεία VENTUS CONSULTING GROUP ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και Φορείς του Δημόσιου. Κύρια εφόδια της αποτελούν η εμπειρία και τεχνογνωσία των εταίρων και των στελεχών της, η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση και η απόλυτη προσήλωση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών της.

Η...

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων Δημοσίου Τομέα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης – παρακολούθησης (Σύμβουλος Διαχείρισης), όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης...

Κατάταξη Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων

Η προετοιμασία της κατάταξης ενός ξενοδοχειακού καταλύματος απαιτεί σοβαρή τεκμηρίωση, καθώς όλα τα στοιχεία της τεκμηρίωσης και σχετικά έγγραφα αναρτώνται...

Συμβουλευτικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης, με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας τροποποίησης των όρων των συμβάσεων του δανεισμού επιχειρήσεων και την τεκμηρίωση...

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός Νόμος

Διερεύνηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου, Προαξιολόγηση και προβαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για τη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας κατάταξης, Ορθή επιλογή συμβατικών και...

Προγράμματα

Περισσότερα

Νέα

Επιδότηση έως 65% σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

Ποσό ενίσχυσης επιδότησης έως 65% μέσω της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς άρτου και ζαχαροπλαστικής. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την...

Διευκρινίσεις σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών σε έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα, όσο αυτό...

Παράταση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσίευση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00. Η Δράση ενισχύει υφιστάμενες...

Σε πλήρη εξέλιξη οι 2 προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Στα καθεστώτα ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Γενική Επιχειρηματικότητα του Νόμου 4399/16 μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια έως 31.07.2020. Η Ventus Consulting προσφέρει εξειδικευμένη ενημέρωση, πληροφόρηση και καθοδήγηση των επενδυτών και την εξασφάλιση της έγκρισης...